การคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารเสริม

การคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารเสริม

ในปัจจุบันมีการสร้างแบรนด์อาหารเสริมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแต่ละโรงงานรับผลิตอาหารเสริมนั้นก็จะมีขั้นตอนในการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาที่แตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า โดยความยากง่ายในการคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารเสริมนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ คุณภาพของสารสกัดและวัตถุดิบในการเลือกใช้ เพื่อให้แต่ละสูตรนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำใครและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างจุดขายและความแตกต่างจากคู่แข่งของแบรนด์ลูกกค้า ซึ่งแต่ละโรงงานอาหารเสริมนั้นก็จะมีขั้นตอนการคิดค้น พัฒนาสูตรอาหารเสริมที่คล้ายคลึงกัน โดยมีดังต่อไปนี้

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ในขั้นแรกจะมีรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะป็นความต้องการของลูกค้าในเรื่องรูปแบบอาหารเสริมที่ต้องการ ประเภทอาหารเสริมที่จะทำ วัตถุดิบที่ต้องการใช้ และศึกษาสูตรจากแบรนด์ต่าง ๆ ในท้องตลาดที่เป็นประเภทเดียวกัน จากนั้นก็มาทำการวิเคราะห์ในอาหารเสริมของลูกค้าว่าจะทำอย่างไรเพื่อในสูตรอาหารเสริมของลูกค้านั้นจะแตกต่างและโดนเด่นกว่าแบรนด์อื่น

คัดเลือกและคัดกรองไอเดีย

เป็นขั้นตอนจากการรวบรวมข้ลมูลต่าง ๆ แล้ว เพื่อกำหนดเกณฑ์ของอาหารเสริมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มเป็นไปได้ของท้องตลาดต่าง ๆ ซึ่งอาจจะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง นวัตกรรมใหม่ ๆ การแชร์ส่วนแบ่งการตลาด สารสกัดที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้ รวมไปถึงประสิทธิภาพของอาหารเสริมนั้นตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากน้อยระดับใด

คัดสรรสารสกัดและวัตถุดิบ

อย่างที่รู้กันว่าการรับผลิตอาหารเสริมตัวหนึ่งนั้นไม่ได้มีแค่สารสกัดหรือวัตถุดิบเพียงชนิดเดียว เพราะฉะนั้นทีมนักวิจัยก็จึงมีหน้าที่ในการผสมสารสกัดและวัตถุดิบต่าง ๆ ให้กลายเป็นสูตรอาหารเสริมในแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยการเลือกสารสกัดหรือวัตถุดิบหลักขึ้นมาก่อน 1 น้อย แล้วหลังจากนั้นก็ทำการเอาสารสกัดหรือวัตถุดิบที่คิดว่าสามารถเข้ากันได้หรือส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำมาผสมกันเพื่อกลายเป็นสูตรอาหารเสริม ซึ่งบางโรงงานนั้นก็ทำการสูตรอาหารเสริมออกมาหลายสูตรโดยยึดวัตถุดิบหลักเอาไว้ แล้วนำมาให้ลูกค้าได้เลือกว่าชอบแบบไหนมากที่สุด

ทดสอบผลิตภัณฑ์

เมื่อได้สูตรอาหารเสริมแล้วนั้นก็จะนำไปสู่การผลิตอาหารเสริมตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้ทำการทดสอบและประเมินผลความพึงพอใจว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ตรงต่อความต้องของลลูกค้าหรือไม่ ตรงต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคหรือไม่ ซึ่งถ้ายังไม่พอใจก็จะต้องทำการพัฒนาสูตรเพื่อให้ลูกค้านั้นพอใจ แต่ถ้าลูกค้าได้สูตรอาหารเสริมที่พอใจแล้วนั้นก็จะเริ่มทำการผลิตเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป

ทดสอบตลาด

โดยการให้ลูกค้านั้นปล่อยอาหารเสริมที่เป็นเวอร์ชั่นทดลองหรือ beta ออกมาก่อน และหลังจากนั้นก็เก็บรวบรวมข้อมูลของอาหารเสริมจากความคิดเห็นของลผู้บริโภค ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน จากนั้นนำข้อมูลเหล่านั้นมีปรับปรุงและพัฒนาสูตรก่อนที่จะเริ่มทำการผลิตและจำหน่ายจริง

ปรับปรุงสูตรหลังออกจำหน่าย

เมื่อลูกค้าทำการปล่อยสินค้าออกไปแล้ว อยู่ในจุดที่เริ่มจะอิ่มตัวแล้ว ก็จะมีการพัฒนาสูตรของอาหารเสริมตัวนั้นให้ดีกว่าเดิมเพื่อสร้างยอดขายเพิ่ม ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสูตรโดยการเพิ่มสารสกัดหรือวัตถุดิบบางตัวให้มีความแปลกใหม่มากขึ้น และการคิดค้นสูตรใหม่ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้แบรนด์มีความหลากหลาย ซึ่งทีมนักวิจัยนั้นก็มารเก็บข้อมูลสูตรของลูกค้าเอาไว้อยู่แล้ว เพื่อเอาไว้การพัฒนาสูตรในตอนที่ลูกค้าต้องการได้ตลอด

ซึ่งสูตรอาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพนั้นก็จะต้องมาจากสารสกัดและวัตถุที่ได้คุณภาพ ที่ได้รับการคัดสรรจากทีมงานนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการคคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งนักวิจัยเหล่านั้นมักอยู่ในโรงงานอาหารเสริมที่มีคุณภาพ และได้มาตราฐานต่าง ๆ รับรอง เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้สูตรอาหารเสริมที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรเลือกผลิตอาหารเสริมกับโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ดี มีมาตราฐานต่าง ๆ รับรอง เชื่อถือและตรวจสอบได้